Kinh nghiệm tổ chức sàn phân phối của Singapore

Do sự hạn chế về thời gian và tính năng nghiên cứu nên người viết xin được giới thiệu mô hình tổ chức và quản lí sàn phân phối bất động sản của Singapore. Singapore là một đất nước phát triển, họ có một thị trường BĐS phát triển và được các bác sĩ thế giới đánh giá là một trong các thị trường chứng minh của thế giới. Đặc biệt là mô hình tổ chức và sinh hoạt quản lí của cơ quan nhà đối với hệ thông các sàn phân phối BĐS rất hợp lí và khoa học.

Qua mô hình tổ chức SGD BĐS của Singapore ở trên cho thấy: tất cả các SGD BĐS của Singapore đều được quản lí theo một hệ thống trung tâm và thống nhất, đặt dưới sự kiểm soát của một cơ quan – cơ quản lí sàn phân phối bất động sản. Điều này sẽ rất linh hoạt cho việc quản lí và điều chỉnh của các cơ quan nhà nước đối với các SGD và đối với TT BĐS. Mọi phân phối BĐS đều phải được đưa lên trên sàn. Thông tin phân phối trên sàn sẽ được sàn phân phối có trách nhiệm thông báo về cơ quan quản lí của nhà nước nên nhà nước sẽ nắm mở cửa tình hình sinh hoạt của các SGD và các kiến thức của thị trường BĐS một cách nhanh chóng và cập nhật.

Nhìn vào mô hình tổ chức và quản lí hệ thống các sàn phân phối ở trên cho thấy TT BĐS của Singapore được chia làm ba khu vực: bán kính công, bán kính BĐS tư nhân; bán kính BĐS cho thuê.

* Khu vực bất động sản công cộng: Khu vực BĐS này do nhà nước quản lí và kiểm soát. Các phân phối BĐS đều phải thông qua cơ quan nhà nhà nước. Cho dù là mua bán sơ cấp hay thứ cấp thì vẫn thộc thẩm quyền xét duyệt của cơ quan của cơ quan nhà nước. Nhà nước sẽ luật phương thức giao dịch, đối tượng giao dịch. Với sự kiểm soát chính xác theo phương thức này của cơ quan nhà nước sẽ ngăn chặn được hiện tượng đầu cơ làm lũng đoạn thị trường.

* Khu vực bất động sản tư nhân: Đây là bán kính thị trường do các cá nhân tự đầu tư xây dựng để tạo lập HH BĐS cung ứng trên thị trường. Propzy phân phối mua bán BĐS của bán kính này đều phải thông qua xác thực về mặt pháp lí và xác thực phân phối ở trên sàn.

* Khu vực bất động sản cho thuê: Đây là bán kính có hàng hoá bất động sản của các cá nhân được tự do thoả thuận phân phối với nhau nhưng vẫn phải qua sàn để hoàn thiện thủ tục pháp lí khi phân phối kết thúc, để đảm bảo tính pháp lí cho BĐS.

Với cách tổ chức và quản lí TT BĐS của Singapore như trên cho thấy mọi sinh hoạt phân phối BĐS đều phải qua sàn. Điều này đã làm cho thị trường BĐS của Singapore trở lên minh bạch, không còn có hiện tượng phân phối ngầm trên thị trường. Đồng thời nhà nước kiểm soát và nắm bắt được hệ thống kiến thức do việc bộ nhớ lại dữ liệu, kiến thức hồ sơ của các sàn giao dịch.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *