Tìm hiểu thêm về một vài kỹ năng môi giới bất động sản

Nếu bạn quyết tâm thương thuyết một hợp đồng nhanh chóng, hiển nhiên là một bên tham dự sẽ quên một điều gì đó quan trọng. Hơn nữa, điều này duy nhất trở thành rõ rệt sau khi hợp đồng được ký kết và sẽ quá muộn để sửa chữa các sơ suất đó. Những cuộc đàm phán kết thúc quá nhanh thường để lại tình cảm bất an cho một bên tham gia. Một hợp đồng được ký kết nhanh chóng vi phạm rất mọi nguyên tắc đàm phán cơ bản và hiếm khi là một cách tiếp cận đúng đúng đắn.

Tuy nhiên, đối với một người đàm phán có kỹ năng và kinh nghiệm, nhanh chóng ký kết một hợp đồng có thể là một vũ khí lợi hại để có được thành tích đáng nhẽ sẽ không xảy ra nếu phía bên kia có thêm thời gian để xem xét các yếu tố quan trọng. Hãy cẩn thận tối đa khi đẩy nhanh tốc độ đàm phán và thường thì tốt nhất vẫn đàm phán từ từ. Lý do ở chỗ, việc thoả mãn lòng tự trọng của cả hai phía trong đàm phán là cần thiết để có được một kết luận cả hai bên cùng chấp nhận. Hãy nhở rằng từ đàm phán bao hàm cả nghĩa ” lòng tự trọng” trong đó.

Mỗi người tham phải cảm thấy rằng minh đã giành được một số nhượng bộ khó khăn từ phía đối phương và thoả mãn lòng tự trọng của mình rằng mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. 5. Đầu tư thời gian Điều này có liên hệ với vấn đề ” Tranh một thương vụ vội vàng”. Việc đầu tư thời gian ” cho biết một người càng danh mọi thời gian đầu tư và một thương vụ, sẽ càng ít tính năng ông ta sẽ từ bỏ nó”.

Trong một cuộc đàm phán, bạn có thể sử dụng kỹ năng này để phục vụ cho lợi ích của mình bằng cách buộc bên kia dành mọi thời gian cho thương vụ hơn, với các yêu cầu hợp lý về thông tin, để có được một cuộc đàm phán chậm và kéo dài về mặt thời gian và các điều tương tự. Vì người ta ghét ý tưởng phải phí phạm thời gian vào cái gì đó, họ sẽ làm mọi thứ để cứu vãn phân phối đó. Rất khó để một ai đó nói rằng ” hãy quên tất rất cả đi” và bỏ đi sau khi đã đầu tư một lượng lớn thời gian và quyết tâm vào nó.

❆❆❆ Thông tin chi tiết ❆❆❆
Website tham khảohttps://www.p90results.com/kinh-doanh/
Liên hệ : (028) 73 066 099
Email : vietnam@propzy.com
◙  Scoopit Propzy xem tại đây ⇚⇚⇚ Click Ngay

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *